Presentation Inga-Lill Lindström, psykoanalytiker IPA

Verksam inom det psykoanalytiska fältet, med psykoanalys, psykoterapi, handledning, konsultation och utbildning,
och har varit verksam sedan 1987 samt privatpraktiserande sedan mitten av 1990-talet.

Inga-Lill Lindström

Psykoanalytiker (IPA)
Leg psykolog
Leg psykoterapeut


spaflogo Medlem i Svenska Psykoanalytiska Föreningen (Spaf)
ipalogo Member of International Psychoanalytic Society (IPA)
Svenska psykoanalytiska föreningen grundades 1934 och är ansluten till International
Psychoanalytic Association som grundades 1910 på initiativ av Sigmund Freud