Föreläsningar & Seminarium

2021

Sommartid – sveket mot solen

 Artikel om sommartid / tidsomställningen utifrån ett           humanistiskt perspektiv, skriven av Inga-Lill Lindström.                       I debatten lyser perspektivet med en remarkabel frånvaro.                   Den postmoderna människans alienation inför naturen, kulturen  och historien betonas i texten.                                                                      Artikeln är publicerad i kulturtidskriften, Fritänkaren, Nr 295,   2021.